Prijava poroke na matičnem uradu

Avtor: 
Zaobljuba.si
Prijava poroke na matičnem uradu

TUDI ZAKONOM JE POTREBNO UGODITI

Ko razmišljata o poroki, se misli verjetno vrtijo okoli poročne obleke, lokacije, povabljenih, poročnih prstanov, … Vse to je seveda pomembno, a ne pozabita tudi na manj priljubljene administrativne zadeve, brez katerih se organizacija poroke lahko neprijetno zaplete.

Pri načrtovanju poročnega dne tako ne smeta pozabiti, da brez predhodne prijave datuma poroke na matičnem uradu ne bo nič. Da bosta seznanjena s postopkom prijave vajine poroke na matičnem uradu,  smo spodaj za vaju zbrali koristne informacije.

URADNI POSTOPEK PRIJAVE POROKE

Poroko prijavita na matičnem uradu, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. Datum sklenitve zakonske zveze izbereta med prostimi termini, ura pa se določi glede na vrstni red prijav. Ko se odločita za prosti termin, uradna oseba sestavi zapisnik o prijavi sklenitve zakonske zveze. V prijavi morata podati izjavo, da v zakon stopata prostovoljno in da so izpolnjeni vsi pogoji zanj.

Za prijavo sklenitve zakonske zveze potrebujeta osebni dokument in navedeta podatke o pričah (osebno ime, datum rojstva, stalno prebivališče). Če je bil kateri od vaju že poročen in upravni organ ne razpolaga z dokazilom o prenehanju zakonske zveze, morata med drugim predložiti tudi dokazilo o prenehanju prejšnje zakonske zveze.

V primeru, da je eden od vaju tujec, za prijavo potrebuje:

  • dokaz o tujem državljanstvu (potna listina ali potrdilo o državljanstvu), izpisek iz rojstne matične knjige, ki ne sme biti starejši od šest mesecev (na mednarodnem obrazcu, če sta državi podpisnici pariške ali dunajske konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig), potrdilo, ki ga izda pristojni organ države, katere državljana sta, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze in potrdilo o samskem stanu.

Če tvoj bodoči zakonski partner ali priča ne razume slovenskega jezika, mora pri prijavi in sklenitvi zakonske zveze sodelovati uradni prevajalec oziroma sodni tolmač.

POROKA IZVEN URADNIH PROSTOROV UPRAVNE ENOTE

V zakon bosta vstopila javno in slovesno v posebej določenih uradnih prostorih, ki jih določi upravna enota. Glede na možnosti upravne enote, se lahko na vajino željo poroka izvede tudi izven njenih uradnih prostorov.

Če zaprosita za sklenitev zakonske zveze izven uradnih prostorov ali izven časa za sklepanje zakonske zveze, morata prijavi, poleg zahtevanih listin, priložiti tudi pisno soglasje za uporabo lokacije za sklenitev zakonske zveze. Vlogo za sklenitev zakonske zveze morata vložiti 30 dni pred poroko. V tem primeru krijeta stroške za sklenitev zakonske zveze v znesku 170 €. Ta strošek morata poravnati najmanj pet dni pred poroko, sicer se le-ta ne izvede.

Če se poročita izven uradnih prostorov, morata vidva ali upravljavec poročnega prostora, zagotoviti mizo in stole za vaju in priči. Postavljeni pa morajo biti tudi državni simboli skladno s predpisi, ki urejajo njihovo uporabo.

UPRAVNE ENOTE

Da bosta lažje in hitreje rezervirala termin za vajino poroko, smo spodaj zbrali seznam vseh slovenskih upravnih enot:

Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11 b, 5270 Ajdovščina

T: (05) 364 3200

E: ue.ajdovscina(at)gov.si

Upravna enota Brežice 

Cesta prvih borcev 24 a, 8250 Brežice

T: (07) 499 1550

E: ue.brezice(at)gov.si

Upravna enota Celje

Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje

T: (03) 426 5300

E: ue.celje(at)gov.si

Upravna enota Cerknica

C. 4. maja 24, 1380 Cerknica

T: (01) 707 1300

E: ue.cerknica(at)gov.si

Upravna enota Črnomelj

Zadružna cesta 16, 8340 Črnomelj

T: (07) 336 1000

E: ue.crnomelj(at)gov.si

Upravna enota Domžale

Ljubljanska cesta 69, p.p. 113, 1230 Domžale

T: (01) 722 0100

E: ue.domzale(at)gov.si

Upravna enota Dravograd

Meža 10, 2370 Dravograd

T: (02) 872 0710

E: ue.dravograd(at)gov.si

Upravna enota Gornja Radgona

Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

T: (02) 564 3888

E: ue.goradgona(at)gov.si

Upravna enota Grosuplje

Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje

T: (01) 781 0900

E: ue.grosuplje(at)gov.si

Upravna enota Hrastnik

Pot Vitka Pavliča 5, 1430  Hrastnik

T: (03) 564 2600

E: ue.hrastnik(at)gov.si

Upravna enota Idrija 

Študentovska 2, 5280 Idrija

T: (05) 373 4300

E: ue.idrija(at)gov.si

Upravna enota Ilirska Bistrica

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

T: (05) 711 22 00

E: ue.ilirskabistrica(at)gov.si

Upravna enota Izola

Cesta v Pregavor 3a, 6310  Izola

T: (05) 660 0400

E: ue.izola(at)gov.si

Upravna enota Jesenice

Cesta železarjev 6a, 4270 Jesenice

T: (04) 585 1400, T: (04) 585 1455

E: ue.jesenice(at)gov.si

Upravna enota Kamnik
Glavni trg 24, 1240 Kamnik

T: (01) 831 8100

E: ue.kamnik(at)gov.si

Upravna enota Kočevje

Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

T: (01) 893 8300

E: ue.kocevje(at)gov.si

Upravna enota Koper

Trg Brolo 4, 6000 Koper - Capodistria

T: (05) 663 7600

E: ue.koper(at)gov.si

Upravna enota Krško 

Cesta krških žrtev 14, 8270  Krško

T: (07) 498 1402

E: ue.krsko(at)gov.si

Upravna enota Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

T: (03) 733 8800

E: ue.lasko(at)gov.si

Upravna enota Lenart

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah

T: (02) 729 1500

E: ue.lenart(at)gov.si

Upravna enota Lendava

Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava

T: (02) 577 3600

E: ue.lendava(at)gov.si

Upravna enota Litija

Jerebova 14, 1270 Litija

T: (01) 896 2345

E: ue.litija(at)gov.si

Upravna enota Ljubljana

Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

T: (01) 306 3000

E: ue.ljubljana(at)gov.si

Upravna enota Ljutomer

Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer

T: (02) 584 9420

E: ue.ljutomer(at)gov.si

Upravna enota Logatec

Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec

T: (01) 759 0500

E: ue.logatec(at)gov.si

Upravna enota Maribor

Ul.heroja Staneta 1, 2501 Maribor

T: (02) 2201 000

E: ue.maribor(at)gov.si

Upravna enota Metlika

Naselje Borisa Kidriča 14/II, 8330 Metlika

T: (07) 363 7450

E: ue.metlika(at)gov.si

Upravna enota Mozirje

Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

T: (03) 839 3300

E: ue.mozirje(at)gov.si

Upravna enota Murska Sobota

Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

T: (02) 513 1111

E: ue.murskasobota(at)gov.si

Upravna enota Nova Gorica

Trg Edvarda Kardelja 1, 5102 Nova Gorica

T: 05 3306 100

E: ue.novagorica(at)gov.si

Upravna enota Novo mesto

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

T: (07) 393 9168

E: ue.novomesto(at)gov.si

Upravna enota Ormož

Ptujska cesta 6, 2270 Ormož

T: (02) 741 5400

E: ue.ormoz(at)gov.si

Upravna enota Pesnica

Pesnica pri Mariboru 43/a, 2211 Pesnica pri Mariboru

T: (02) 654 2300

E: ue.pesnica(at)gov.si

Upravna enota Piran

Lucija, Obala 114a, 6320 Portorož

T: (05) 671 0400

E: ue.piran(at)gov.si

Upravna enota Postojna

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna

T: (05) 728 0600

E: ue.postojna(at)gov.si

Upravna enota Ptuj

Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj

T: (02) 798 0100

E: ue.ptuj(at)gov.si

Upravna enota Radlje ob Dravi

Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi

T: (02) 887 9400

E: ue.radlje(at)gov.si

Upravna enota Radovljica

Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica

T: (04) 537 1600

E: ue.radovljica(at)gov.si

Upravna enota Ravne na Koroškem

Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem

T: (02) 821 6440

E: ue.ravne(at)gov.si

Upravna enota Ribnica

Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica

T: (01) 837 2710

E: ue.ribnica(at)gov.si

Upravna enota Ruše

Kolodvorska 9, 2342  Ruše

T: (02) 669 0660

E: ue.ruse(at)gov.si

Upravna enota Sevnica

Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica

T: (07) 816 3870

E: ue.sevnica(at)gov.si

Upravna enota Sežana

Partizanska c. 4, 6210 Sežana

T: (05) 731 2700

E: ue.sezana(at)gov.si

Upravna enota Slovenj Gradec

Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec

T: (02) 885 0550

E: ue.slgradec(at)gov.si

Upravna enota Slovenska Bistrica 

Kolodvorska ul. 10, 2310 Slovenska Bistrica

T: (02) 805 5500

E: ue.slbistrica(at)gov.si

Upravna enota Slovenske Konjice

Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice

T: (03) 758 0110

E: ue.slovenskekonjice(at)gov.si

Upravna enota Šentjur pri Celju

Mestni trg 10, 3230 Šentjur

T: (03) 747 1280

E: ue.sentjur(at)gov.si

Upravna enota Škofja Loka

Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

T: (04) 511 2360

E: ue.skofjaloka(at)gov.si

Upravna enota Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 12a, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: (03) 817 1700

E: ue.smarje(at)gov.si

Upravna enota Tolmin

Tumov drevored 4, 5220 Tolmin

T: (05) 380 0800

E: ue.tolmin(at)gov.si

Upravna enota Trbovlje

Mestni trg 4 , p.p. 282, 1422  Trbovlje 

T: (03) 563 4800

E: ue.trbovlje(at)gov.si

Upravna enota Trebnje

Goliev trg 5, 8210 Trebnje

T: (07) 348 2250

E: ue.trebnje(at)gov.si

Upravna enota Tržič

Trg svobode 18, 4290 Tržič

T: (04) 59 52 100

E: ue.trzic(at)gov.si

Upravna enota Velenje

Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje

T: (03) 899 5700

E: ue.velenje(at)gov.si

Upravna enota Vrhnika

Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

T: (01) 750 7850

E: ue.vrhnika(at)gov.si

Upravna enota Zagorje ob Savi

Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

T: (03) 566 0811

E: ue.zagorje(at)gov.si

Upravna enota Žalec

Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec

T: (03) 713 51 11

E: ue.zalec(at)gov.si

Želimo vama prijetno organizacije poroke. Ne pozabita, z uporabo Sanjarnice je veliko lažje. 

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Naslednja objava

SPREMEMBA PRIIMKA OB POROKI

Avtor: Zaobljuba.si

Ker se na temo menjave priimka pojavlja kar nekaj vprašanj in dilem, s... Preberi več

Prijava

Za všečkanje in oblikovanje sanjarnice je potrebna registracija - uporabi družbeno omrežje ali izpolni spodnji obrazec:

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

IZBERI NAJLEPŠO POROKO LETA

VŠEČKAJ fotografije tebi ljubih porok in s tem prispevaj svoj
glas v Zaobljubini tekmi za najlepšo poroko leta.

Glasuj

Pravila nagradne igre

  • POKROVITELJ NAGRADNE IGRE
Google+